Uczymy

300

kursantów

Godziny otwarcia

Pon - Pt 15.00 - 20.00

+48 604 357 226

 

Edward’s League

EDWARD’S LEAGUE to licencjonowana ścieżka rozwoju językowego

Materiały zaczerpnięte ze strony https://edubears.pl/edwards-league/

Poznaj Edward’s League - metodę nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-14 lat!

Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce i została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).

Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności typu rozumienie ze słuchu czy komunikacja.

Poziomy metody Edward’s League!

Czym różni się Edward's League od innych metod nauczania?

Kurs adresowany jest uczniom ambitnym, którzy ukończyli kurs Savvy Ed i są gotowi na poznanie prawdziwego, naturalnego angielskiego.

Cała metodyka kursu ma jasno sprecyzowany cel: komunikacja!

Ogromny nacisk kładzie na nauczanie prawdziwego, naturalnego/autentycznego angielskiego (tzw.Real English).

W Metodzie Edward’s League nie ma miejsca na sztucznie uproszczone wypowiedzi – wszystko opiera się na spersonalizowanym i poprawnym gramatycznie języku native speakerów.

W metodzie EDWARD’S LEAGUE kierujemy się powiedzeniem „kropla drąży skalę.” Uczniowie dzięki starannie zaplanowanym doświadczeniom językowym, będą w stanie bez nadmiernego wysiłku opanować obszerny i trudny materiał, często nieosiągalny dla rówieśników! Zakończą kurs mówiąc po angielsku bez oporów, zachowując przy tym wszystkie zasady poprawnościowe.

Połączenie prezentowanych podejść praktykujemy już od etapu Teddy Eddie, aczkolwiek tym razem będziemy realizować je w nowym stylu! Wprowadzimy elementy autentycznego języka native speakerów.

Pakiet Edukacyjny Edward’s League

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

 • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;
 • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;
 • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;
 • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;
 • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie;
 • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;
 • CERTYFIKAT wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.

Edward’s League a egzaminy Cambridge

Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications. Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego kierunku edukacji językowej dziecka.

Struktura kursu:

Ilość poziomów: 3

Częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo + 15 konsultacji egzaminacyjnych

Długość kursu: 30 tygodni

Liczebność grupy: standardowo 7-10 osób

Rozpoczęcie kursu: druga połowa września

Zakończenie kursu: po wyczerpaniu 60h zajęć

Program nauczania:

 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A2- B1+ wg Rady Europy
 • program wyprzedza i mocno przekracza podstawę programową w szkołach publicznych
 • kompatybilny z poziomami testów Cambridge dla dzieci i młodzieży
 • rozwija wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i w szczególności mówienie

Ocena i certyfikacja:

 • Dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu.
 • Rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • Monitorowanie standardu kursu przez metodyka.
 • Bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, testy próbne i oficjalne testy Cambridge, zdjęcia i nagrania z zajęć.

Rola rodzica i zadania domowe:

Będziemy w stanie zrealizować kurs Edward’s League i zapewnić Wam wspaniałe efekty nauczania, ale pod warunkiem rzetelnej współpracy. Porozumienie w relacji lektor-uczeń-rodzić będzie kluczowe. W Edward’s League będziemy dążyć do tego, aby kursant zaczął przejmować odpowiedzialność za swoją naukę, aby nabywał wiedzę świadomie, czerpał  z tego przyjemność i satysfakcję. Dlatego to właśnie jego w pierwszej kolejności będziemy informować o wynikach, poczynionych postępach lub ich braku. Rodzice otrzymają natomiast informację zwrotną zawsze wtedy, gdy sytuacja będzie tego wymagać. Mogą także liczyć na raporty semestralne.

Cała naprzód! Czas rozpocząć Edward’s League!

Zapisz dziecko na kurs językowy Edward’s League i zapewnij mu prawdziwy sukces edukacyjny!

Loading