WELCOME SCHOOL przygotowuje do efektywnej, poprawnej i swobodnej komunikacji (w języku angielskim i hiszpańskim) w obrębie różnych specjalności biznesowych i w rozmaitych sytuacjach z życia zawodowego i prywatnego.

Charakterystyka metod stosowanych w szkole WELCOME:

  • słownictwo dostosowane jest do potrzeb studenta
  • gramatyki uczymy się naturalnie a nie regułkami przyswajanymi pamięciowo
  • już 3 latki uczą się gramatyki za pomocą rymowanek i piosenek a słówka poznają w całych zdaniach
  • pierwszorzędne znaczenie ma metoda komunikatywna (pomagamy słuchaczom przełamać barierę językową, pokonać stres, zbudować wiarę w siebie i pobudzić do śmiałych wypowiedzi w języku obcym)
  • w trakcie kursu przeprowadzamy regularne testy kontrolne pozwalające na monitorowanie efektywności szkolenia i postępów czynionych przez Studentów
  • na życzenie słuchaczy lub rodziców opracowujemy indywidualne raporty określające osiągnięty poziom ogólny i stopień opanowania poszczególnych umiejętności językowych, silne i słabe strony, frekwencję na zajęciach oraz sugestie merytoryczne na kolejny etap szkolenia
  • programy kursów są specjalnie opracowywane dla każdej grupy – tak, aby stopień zaawansowania, tematyka oraz kształtowane umiejętności językowe były optymalnie dostosowane do wymagań i oczekiwań Studentów; ustalenie programu poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb, celów i priorytetów słuchaczy;
  • Przed rozpoczęciem kursów przeprowadzamy bezpłatne testy klasyfikacyjne, które pozwolą na przypisanie osób do odpowiedniej grupy w zależności od stopnia zaawansowania
  • Dzieci uczą się metodą TEDDY EDDIE i SAVVY ED