Oficjalna strona metody: www.teddyeddie.pl

W cenie kursu:

  • 60 h zajęć
  • upominek na zakończenie kursu
  • materiały kopiowane przez lektora
  • opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla uczniów i rodziców)
  • konsultacje dla rodziców z lektorem w razie nieobecności dziecka lub trudności
  • w przypadku dłuższych nieobecności dziecka na zajęciach jest możliwość odrobienia zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach równoległej grupy
  • lekcje pokazowe dla rodziców
  • E-CONTACT – kontakt mailowy z lektorem oraz stały kontakt lektora z rodzicami po zajęciach
  • semestralne raporty o postępach dla rodziców