W czasie pandemii prowadzimy zajęcia następująco (do wyboru):
1. 2 lekcje online (za pomocą platformy zoom) + nagrania tych lekcji do wglądu rodziców)
2. 1 lekcja online za pomocą zoom (+nagranie) + 1 lekcja stacjonarnie w sali.
3. 2 lekcje stacjonarnie w sali
4. 1 lekcja przez zoom (online) + 1 lekcja w formie videolekcji.
5. 1 lekcja stacjonarnie w sali + 1 videolekcja