Uczymy

250

kursantów

Dane kontaktowe

+48 604 357 226

welcome@welcome.szkola.pl

 

Metody

Szkoła WELCOME przygotowuje do efektywnej, poprawnej i swobodnej komunikacji w języku angielskim w obrębie różnych specjalności biznesowych i w rozmaitych sytuacjach z życia zawodowego i prywatnego.

Charakterystyka metod stosowanych w szkole WELCOME

słownictwo dostosowane jest do potrzeb studenta

gramatyki uczymy się naturalnie a nie regułkami przyswajanymi pamięciowo

już 3 latki uczą się gramatyki za pomocą rymowanek i piosenek a słówka poznają w całych zdaniach

pierwszorzędne znaczenie ma metoda komunikatywna (pomagamy słuchaczom przełamać barierę językową, pokonać stres, zbudować wiarę w siebie i pobudzić do śmiałych wypowiedzi w języku obcym)

w trakcie kursu przeprowadzamy regularne testy kontrolne pozwalające na monitorowanie efektywności szkolenia i postępów czynionych przez Studentów

na życzenie słuchaczy lub rodziców opracowujemy indywidualne raporty określające osiągnięty poziom ogólny i stopień opanowania poszczególnych umiejętności językowych, silne i słabe strony, frekwencję na zajęciach oraz sugestie merytoryczne na kolejny etap szkolenia

programy kursów są specjalnie opracowywane dla każdej grupy – tak, aby stopień zaawansowania, tematyka oraz kształtowane umiejętności językowe były optymalnie dostosowane do wymagań i oczekiwań Studentów; ustalenie programu poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb, celów i priorytetów słuchaczy

przed rozpoczęciem kursów przeprowadzamy bezpłatne testy klasyfikacyjne, które pozwolą na przypisanie osób do odpowiedniej grupy w zależności od stopnia zaawansowania

Dzieci uczą się metodą TEDDY EDDIE i SAVVY ED

Loading