TEDDY EDDIE – kurs języka angielskiego dla dzieci od lat 3

button-pandemia-1024x162

 

EDDIE I SKARPETA

5000 – to zasób słów, jakim posługuje się dorosły Amerykanin

Dzięki metodzie Teddy Eddie dziecko poznaje pierwsze 2.000 słów i jest gotowe na kolejny, bardziej zaawansowany etap nauki.

Wielopoziomowy kurs przeznaczony dla najmłodszych

Celem kursu jest nie tylko nauka angielskiego, ale również wszechstronny rozwój dziecka.

Cele językowe:

 • Rozwój umiejętności słuchania i osłuchanie z językiem angielskim
 • Nauka prawidłowej wymowy i intonacji
 • Nauka praktycznych zwrotów i umiejętności ich zastosowania w klasie

Cele ogólnorozwojowe:

 • Nauka pracy w parach i grupach – wykształcenie chęci służenia pomocą innym
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez taki dobór zadań, które będą dla nich wyzwaniem, ale pozwolą też na poczucie sukcesu

Charakterystyka kursu:

 • lektor używa języka angielskiego
 • zajęcia prowadzone nowoczesną metodą specjalnie stworzoną dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • przebieg lekcji dostosowany do możliwości dzieci
 • wykorzystywany maksymalny okres koncentracji dzieci, aby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych
 • naukę na zajęciach uzupełniana dodatkowymi materiałami w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności
 • nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne wprowadzamy w małych partiach, poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora
 • poznany materiał jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi
 • dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji
 • na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa
 • żywe tempo sprawia, że dzieci długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach

Gdy nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.

U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda. System powtarzania materiału sprawia, że dzieci opanowują to czego uczymy je na lekcjach.

Zajęcia kursu odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut

Metoda Teddy Eddie – angielski dla dzieci 2-7!

 

Teddy Eddie – jak uczymy? 

 

Jak uczymy 2-3 latki?

 

W jakim wieku zapisać dziecko na kurs językowy?

 

W co wierzymy w metodzie TEDDY EDDIE?

 

Co to jest czytanie globalne?

 

 

 

Zaczerpnięto z  oficjalnych  materiałów metody Teddy Eddie/Savvy  Ed. Więcej na www.teddyeddie.pl lub www.savvyed.pl