Program SUPER STARS został stworzony z myślą o zaawansowanych grupach po programie SAVVY ED (lub innych kursach doprowadzających do zaawansowanego komunikacyjnie poziomu). Wypracowana na wcześniejszych poziomach przewaga komunikacyjna pozwala na harmonijne rozwinięcie uczniów we wszystkich obszarach językowych (słownictwo, gramatyka, wymowa).

Rozwijanie swobodnej komunikacji i przygotowanie dzieci do toku egzaminacyjnego Cambridge English. Poważna nauka, ale w lekkiej formie z dodatkiem gier, zabaw i ruchu. Kończy się na poziomie A2+ z możliwością zdania egzaminu Cambridge English: Young Learners (YLE)
Lekcje 2 razy w tygodniu po 60 minut.

POZIOMY:
SUPER STARS 5 – Osiągnięcie umiejętności w swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej. Nacisk na rozumienie dłuższych tekstów, poszerzanie słownictwa, rozumienie ze słuchu oraz gramatykę.

SUPER STARS 6 – Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych. Dalszy rozwój umiejętności komunikacyjnych. Ugruntowanie wiedzy o poznanych dotąd czasach. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne.
CO DALEJ?
Po programie SUPER STARS uczniowie mogą kontynuować naukę w programie, który umożliwi przygotowanie się do egzaminu B2 First (FCE) już w klasie 7-8. Certyfikat B2 First (FCE) wydawany przez Cambridge jest honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego.

W CENIE:

  • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
  • Bieżące informacje dla rodziców (raporty, e-dziennik).
  • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń.
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
  • Opieka metodyka.