Oficjalna strona metody: www.teddyeddie.pl

Realizacja każdej z Ksiąg Programu TEDDY EDDIE przewidziana została na 60 spotkań po 35 lub 45 minut. Zajęcia odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu.
LEKTORZY prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z Programem.
Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Programu.
Bardzo ważnym aspektem Programu jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

  • lekcje otwarte
  • maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu
  • regularne, ustne informacje dla rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci udzielane po zajęciach
  • pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr)