Program dla dzieci, które rozpoczęły przygodę z angielskim w szkole podstawowej. Uwzględnia program realizowany w szkole publicznej oraz przygotowanie do egzaminów szkolnych.
Założeniem programu jest, w zależności od poziomu, wprowadzenie w podstawy lub kontynuacja nauki po kolejnych poziomach Junior. Główne cele to:

  •  doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
  • wysoki wynik egzaminu szóstoklasisty
  • wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
  • zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
  • uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki

Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

Poziomy:
JUNIOR 1 (II – III KLASA, zajęcia 45 min.) – Kurs na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku 8 – 9 lat. Poziom komunikacyjny, który zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera też elementy pisania i czytania.

JUNIOR 2 (II – IV KLASA, zajęcia 60min. ) – Poziom głównie komunikacyjny połączony z nauką czytania i pisania i stopniowym wprowadzaniu podstawowych struktur gramatycznych.

JUNIOR 3-6 (IV – VI KLASA, zajęcia 60min.) – Kontynuacja nauki oraz stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej i egzaminacyjnej formy zadań. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej. Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.

Co dalej? Dzieci biorą udział w kursie EXAM przygotowującym do wybranego egzaminu
W CENIE:

  • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio).
  • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń (e-dziennik)
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.