Z myślą o potrzebach nowoczesnych przedsiębiorstw organizujemy profesjonalne szkolenia językowe dostosowane do potrzeb Klienta, odbywające w dowolnie przez Państwa wybranych miejscach i godzinach.

OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH DLA FIRM

 • indywidualne i grupowe
 • na wszystkich poziomach zaawansowania
 • z programem opracowanym według potrzeb danej grupy
 • język ogólny i specjalistyczny (medyczny, techniczny, biznesowy, prawniczy, język stosowany w komunikacji biurowej, specjalistyczny język zawodowy

CENA

 • nie zależy od liczebności grupy, zaawansowania i programu kursu
 • obejmuje koszty wszelkich testów i pełnej obsługi organizacyjnej
 • zawiera również koszty dojazdów Lektorów na zajęcia
 • nie zmienia się w trakcie całego sezonu szkoleniowego

METODY

 • słownictwo dostosowane do potrzeb studenta
 • każdy nowy wyraz jest wyjaśniany na podstawie kilku przykładów
 • wszystkie zbędne zagadnienia leksykalno-językowe zostają zastąpione formami używanymi najczęściej w „żywym języku”
 • interakcja pomiędzy studentami, studenci zadają sobie nawzajem pytania, przełamując w ten sposób barierę językową
 • gramatykę przyswajamy naturalnie a nie regułkami przyswajanymi pamięciowo
 • metody WELCOME są odpowiednie dla osób obciążonych dużą ilością obowiązków i nie posiadających dużo czasu na naukę języka
 • naszym celem jest to by Studenci odczuwali bezpośrednie korzyści z czynionych postępów w swojej pracy zawodowej
 • pierwszorzędne znaczenie ma metoda komunikacyjna
 • w trakcie kursów przeprowadzamy regularne testy kontrolne pozwalające na monitorowanie efektywności szkolenia i postępów czynionych przez Studentów
 • na koniec semestru opracowujemy indywidualne raporty określające osiągnięty poziom ogólny i stopień opanowania poszczególnych umiejętności językowych, silne i słabe strony, frekwencję na zajęciach oraz sugestie merytoryczne na kolejny etap szkolenia
 • programy naszych kursów są specjalnie opracowywane dla każdej grupy – tak, aby stopień zaawansowania, tematyka oraz kształtowane umiejętności językowe były optymalnie dostosowane do wymagań i oczekiwań Studentów. Ustalenie programu poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb, celów i priorytetów. Opracowany na piśmie program ramowy omawiamy i przedstawiamy do akceptacji

WELCOME przygotowuje do efektywnej, poprawnej i swobodnej komunikacji anglojęzycznej w obrębie różnych specjalności biznesowych i w rozmaitych sytuacjach z życia zawodowego (ale także prywatnego)

OBSZARY TEMATYCZNE

 • zarządzanie (management)
 • marketing, usługi (services)
 • sprzedaż (sales)
 • obsługa klienta (client service)
 • produkcja i technologia (production & technology)
 • badania i rozwój (research & development)
 • logistyka (logistics)
 • transport (transportation)
 • magazynowanie (storage)
 • sprawy personalne (human resources)
 • szkolenia (business training)
 • finanse (finance)
 • księgowość (accounting)
 • bankowość (banking)
 • prawo (business law)
 • controlling
 • prowadzenie sekretariatu (secretarial duties)
 • informatyka (IT)
 • zakupy (purchasing)
 • import i export
 • kontrola jakości (quality control)
 • relacje publiczne (public relations)
 • reklama (advertising)
 • umawianie spotkań, uzgadnianie terminów
 • przedstawianie siebie i innych
 • telefonowanie
 • wykonywanie prezentacji
 • prowadzenie zebrań
 • przewodniczenie obradom
 • udział w naradach i dyskusjach
 • wydawanie poleceń i wskazówek
 • udzielanie wyjaśnień
 • negocjowanie
 • składanie zamówień
 • prowadzenie korespondencji służbowej
 • opracowywanie dokumentów
 • redagowanie faksów, listów, powiadomień, notatek
 • pisanie raportów, sprawozdań, streszczeń (briefów)
 • oprowadzanie gości po firmie i po mieście
 • delegacje i podróże służbowe (dworzec, lotnisko, taxi, hotel)
 • uczestnictwo w przyjęciach i spotkaniach towarzyskich (restauracja, wycieczki po mieście, rozrywki)…

Rozwijamy mówienie i rozumienie ze słuchu (m.in. poprzez systematyczne rozszerzanie i uaktywnianie zasobu słownictwa oraz frazeologii), nie zaniedbując czytania i pisania (wg potrzeb). Wszystko w odpowiednich proporcjach programowych i dawkach metodycznych.

MIEJSCE I CZAS SZKOLENIA

Zajęcia w ramach kursów prowadzonych przez WELCOME odbywają się w siedzibie Klienta, w domu Studenta lub w siedzibie szkoły WELCOME (Bydgoszcz, Brzoza, Olimpin).

Kursy mogą się rozpocząć w dowolnym miesiącu.

Harmonogram szkolenia i plan zajęć dostosowujemy do oczekiwań Klienta i poszczególnych grup. Jesteśmy do dyspozycji od 7:00 do 21:00. Zajęcia mogą się odbywać również w soboty i w okresie wakacyjnym.